Zaznacz stronę

Zapraszamy do udziału w warsztatach !

11 maja – warsztaty (do 20 osób) – pl. Solny 2/3, redakcja Gazety Wyborczej, sala konferencyjna na 4 piętrze

Warsztaty poprowadzi:

Piotr Grzelak – student V roku psychologii, na specjalności psychologia kliniczna, we wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS. Od 4 lat prowadzi spotkania z młodzieżą w szkołach średnich w ramach projektu Strefa Młodzieży. Pasjonat psychologii społecznej w szczególności zagadnień dotyczących wpływu społecznego oraz psychologii nowych technologii, w której fascynuje go oddziaływanie technologii na rozwój i postrzeganie świata przez człowieka. Certyfikowany coach International Coach Federation oraz autor artykułów psychologicznych w pismoprywatne.pl. W przyszłości chciałby poszerzać świadomość młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i badać postrzeganie rzeczywistości człowieka przy pomocy metod jakościowych.

 

13.00-13.45

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Celem spotkania jest przygotowanie do wystąpień publicznych czy rozmów rekrutacyjnych, które towarzyszą w życiu. Podczas spotkania chętni zapoznają się z zasadami autoprezentacji, poznają sposoby jak wykorzystywać je w życiu codziennym, ponad to w sposób praktyczny dowiedzą się jak wykorzystywać metody radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki oratorskie. Efektem będzie nabycie praktycznych umiejętności autoprezentacji, które pozwolą zrobić jak najlepsze wrażenie na egzaminatorze czy nowo poznanych osobach.

 

14.00-14.45

Motywacja – jak osiągnąć cel?

Każdy z nas ma nadzieję rozwijać się i osiągać swoje cele w różnych dziedzinach życia. Jest to wyjątkowo ważne dla młodych osób, które walczą o wymarzone studia lub pragną osiągać sukcesy związane ze swoimi zainteresowaniami. Podczas spotkania zastanowimy się, jak określić swój cel, by pomogło nam to uniknąć słomianego zapału. Omówimy również rolę wyobraźni w drodze do sukcesu, a także przedstawimy przydatne sposoby na podtrzymanie motywacji. Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę w praktyce wykonując ćwiczenia grupowe.

 

15.00-15.45

Twórcze i efektywne uczenie się

Twórczość nie jest zarezerwowana jedynie dla artystów. Spotkanie dotyczące twórczego myślenia, ma na celu pokazanie uczniom zastosowania twórczości, jako narzędzia przydatnego podczas nauki. Jest ono skierowane do osób szukających innego spojrzenia na problemy. Podczas spotkania omówione zostaną pojęcia twórczości, kreatywności oraz procesu twórczego myślenia, zarówno w aspekcie grupy jak i jednostki. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami oraz wybranymi technikami treningu twórczości. Celem będzie rozwinięcie przez uczestników wiedzy z zakresu łatwego i szybkiego przyswajania i zapamiętywania informacji oraz przećwiczenie jej w praktyce podczas grupowych ćwiczeń.

 

16.00 – 16.45

 „CV wizytówką na Rynku Pracy”.

Zajęcia poprowadzą: Agnieszka Kuberacka oraz Ewa Godlewska

Ewa Godlewska

Doradca zawodowy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

 

 

 

WIRTUALNY PRZYSTANEK KARIERA 2019 

Odwiedź pierwsze wirtualne targi pracy w Polsce!

14 - 19 PAŹDZIERNIK

Dowiedz się więcej